คุณฉัตรชัย เล่งอี้ ตัวเเทน TSC trade สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ ร่วมเปิดงานส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวเมืองนู่เจียง มณฑลยูนนาน

Scroll to Top