บริษัท ฉัตรชัย พิโก จำกัด

A026
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
กลุ่มบริษัท ฉัตรชัย พิโก จำกัด ประกอบด้วย
บริษัท ฉัตรชัย พิโก ศรีสะเกษ จำกัด (ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท ชำระเต็ม),
บริษัท ฉัตรชัย พิโก กรุงเทพ จำกัด (ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระเต็ม),
บริษัท ฉัตรชัย พิโก ยโสธร จำกัด (ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระเต็ม),
บริษัท ฉัตรชัย พิโก อุบลราชธานี จำกัด (ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระเต็ม )

ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ (พิโกไฟแนนซ์ - สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับสำนักงานเศษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
 
Link : http://www.ฉัตรชัยพิโก.com

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top